Služby

Jsme jediná česká univerzitní laboratoř zabývající se kovy a korozí, která již v roce 2015 získala certifikát managementu kvality EN ISO 9001. Vycházíme tak vstříc požadavkům nejen automobilového průmyslu - každému z našich partnerů garantujeme pečlivou evidenci celého postupu a normované výzkumné zprávy.

Hospodářská spolupráce - Smluvní aplikovaný výzkum

Nejrychlejší řešení pro Vaši společnost. Identifikace problému ve výrobě a doporučení pro zlepšení. Toto řešení vyniká rychlostí, avšak za cenu vyšších nákladů z důvodu nepodpoření dotacemi.

Typy nejčastějších hospodářských spoluprací:

 • Hodnocení degradace/koroze kovových i nekovových materiálů.
 • Posouzení kvality a korozní odolnosti povrchových úprav.
 • Identifikace příčin korozního poškození.
 • Hodnocení kontaminace a kvality komponent pro elektrotechnický průmysl.
 • Chemická úprava a aktivace povrchu kovů pro povlaky - povrchové úpravy.
 • Určení příčin mechanického poškození součástí.
 • Vyhodnocení základních mechanických vlastností - pevnost v tahu, tlaku, ohybu, odtrhová pevnost, tvrdost.
 • Obrazová analýza - ověřování velikostí v mikro i nano měřítku.

Laboratorní činnost - Normové testy

Příklady jednotlivých analýz a testů:

 • Strukturní a chemická analýza anorganických materiálů.
 • Kvantitativní obrazová analýza.
 • Fraktografická analýza.
 • Fázová analýza kovových a nekovových materiálů.
 • Hodnocení mechanických charakteristik kovových materiálů.
 • Hodnocení adheze/koheze povlaků.
 • Stanovení korozní odolnosti nebo protikorozní ochranné schopnosti.
 • Korozní zkoušky v umělých atmosférách.
 • Ponorové a kombinované korozní zkoušky.

Aplikovaný výzkum pro inovace

Nejvýhodnější řešení pro Vaši společnost. Zlepšení produktivity, inovace stávajícího nebo výzkum nového produktu, či technologie. Nejnižší celková finanční nákladnost díky dotační podpoře.

Příklady provedených aplikovaných výzkumů:

 • Zpracování fotovoltaických panelů se zaměřením na využití vzácných kovů a křemíku.
 • Výzkum a vývoj rozšíření aplikací žárového nástřiku pro opravy a renovace speciálních dílů zvýšením jeho funkční tloušťky.
 • Spolupráce v oblasti optimalizace technologie žárových nástřiků.
 • Vývoj metodiky hodnocení žárových nástřiků.
 • Ověřování možností zvyšování kvality žárových nástřiků.
 • Výzkum působení čistícího procesu a extrémního alkalického čištění na povrch různých materiálů (kovy, plasty, pěny).
 • Aplikovaný výzkum a vývoj pro inovace klecí z hliníkových slitin.
 • Hodnocení kvality a strukturní analýza svarů hliníkových slitin.

Konzultace

Zavolejte nebo piště a domluvíme se na osobním setkání. Je to nejvhodnější a nejrychlejší způsob nalezení řešení Vaší záležitosti.


Získejte náskok před konkurencí díky spolupráci s akademiky a vědci. Jsme jednou z mála českých univerzitních EN ISO 9001:2015 certifikovaných laboratoří poskytujících analýzy nejen kovových materiálů, vývoj ochranných povlaků a zjišťování příčin a průběhu koroze. Se špičkovým přístrojovým a laboratorním vybavením a zázemím Fakulty chemické VUT v Brně pomáháme průmyslovým podnikům i výzkumným institucím nalézat odpovědi na jejich otázky.