Přístrojové vybavení

Využijte pro svůj výzkum či vývoj vybavení Laboratoře kovů a koroze. Díky silnému zázemí Fakulty chemické VUT v Brně vám můžeme nabídnout zařízení pro řadu oborů od materiálografie po výzkum koroze.


ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

Elektronové mikroskopy umožňují vynikající rozlišení s velkou hloubkou ostrosti a ve spojení s detektory dokáží ve vybraném místě určit prvkové složení (s přesností 0,5 hm.%) od boru po uran.

SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE a TVRDOMĚR

Pro odhalení mikrostruktury (ferit, perlit, martenzit, atd.) jsou optimálním nástrojem kvalitní metalografické světelné mikroskopy a pokud je potřebné naměřit i jejich mechanické vlastnosti, je k dispozici mikrotvrdoměr.

KOROZE A ELEKTROCHEMIE

Pro standardní testy korozní odolnosti v neutrální solné mlze (NSS) je připravena korozní komora. Pokud je potřebné otestovat korozní odolnost v dynamicky se měnících podmínkách (teplota, vlhkost, kondenzace), poté je optimální volbou klimatická komora. V případě určení korozní odolnosti téměř v jakýchkoliv podmínkách je možné využít potenciostat, kdy lze hodnotit jak samotný kov, tak jakékoliv povrchové úpravy.

MATERIÁLOGRAFIE

Příprava vzorku je základ. Materiálografie je obor zkoumající a dokumentující struktury materiálů. Máme celkem 6 přístrojů, které nám umožňují připravit jakýkoliv materiál pro další kvalitní měření.

A mnoho dalšího "drobného" i "velkého" vybavení v rámci sdílení přístrojů na fakultě chemické.

Například:

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Jaká je pevnost v tahu, tlaku, ohybu či odtrhová pevnost je připraven naměřit univerzální testovací stroj Instron. Samozřejmostí je detailní záznam průběhu testu. 

INSTRON 5985, Maximální zatížení 250 kN, Minimální rychlost 0,0001 mm/min, maximální rychlost 508 mm/min, Pracovní délka 1300 mm, Pracovní šířka 570 mm
INSTRON 5985, Maximální zatížení 250 kN, Minimální rychlost 0,0001 mm/min, maximální rychlost 508 mm/min, Pracovní délka 1300 mm, Pracovní šířka 570 mm

Kontaktní osoba

doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D.

+420 604 186 385

korozekovu@gmail.com