Naše laboratoř

Počtem zaměstnanců (5+2) jsme malá laboratoř, ale objemem výzkumu a vývoje jsme velmi velká laboratoř. Naše vysoké výkony jsou zřejmě způsobeny velkou energií mladého vzdělaného týmu. Ročně spolupracujeme s desítkami českých i zahraničních průmyslových společností. Kromě spolupráce s průmyslem a výzkumnými institucemi se samozřejmě zabýváme také vlastním výzkumem. Díky kombinaci špičkového vybavení a naší vlastní vědecké práce můžeme neustále rozšiřovat nabídku služeb. Zároveň také pravidelně spolupracujeme se studenty na bakalářských, diplomových a dizertačních pracích.

 

doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D.

vedoucí Laboratoře kovů a koroze, akademický pracovník
mob. +420 604 186 385

Specializace: povrchové úpravy kovových materiálů, mechanické vlastnosti, mikrostrukturaIng. Matěj Březina, Ph.D.

vědecký a akademický pracovník
tel. +420 541 149 469

Specializace: oceli, prášková metalurgie, mechanické vlastnosti, mikrostruktura


Ing. Leoš Doskočil, Ph.D.

vědecký a akademický pracovník
tel. +420 541 149 469

Specializace: elektrochemické (korozní) vlastnosti kovových materiálů, FTIR analýzy, huminové látky


Ing. Martin Buchtík, Ph.D.

vědecký a akademický pracovník
tel. +420 541 149 469

Specializace: povrchové úpravy kovových materiálů, žárové nástřiky, materiálografie, koroze, prvková analýza


Ing. Michaela Hasoňová, Ph.D.

vědecký pracovník
tel. +420 541 149 469

Specializace: prášková metalurgie, biokompatibilní povrchové úpravy, materiálografie, koroze, prvková analýza, mechanické vlastnosti

od 2022 na RD


Externí spolupracovníci:

doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D.

vědecký pracovník, zároveň působí na AV ÚFM

Specializace: únavové vlastnosti, lokalizace cyklické plastické deformace, šíření únavových trhlin, fraktografie 

Ing. Pavel Doležal, Ph.D.

vědecký pracovník, zároveň odborný asistent na FSI ÚMVI

Specializace: neželezné kovy, tepelné zpracování, prášková metalurgie, biodegradabilní slitiny 


Reference

S laboratoří kovů a koroze VUT-FCH spolupracuje naše společnost již déle než 5 let. Spolupráce s tímto pracovištěm je velmi frekventovaná, rostoucí a pro naši společnost klíčová zejména v oblastech výzkumu a vývoje a zákaznických kvalifikačních procesů a certifikací. Kromě špičkového vybavení laboratoř disponuje profesionálním a velmi výkonným týmem odborníků. 

Klíčová slova charakterizující spolupráci s laboratoří kovů a koroze VUT-FCH: profesionalita, spolehlivost, úzká pro-aktivní spolupráce, kvalita..

Ing. Jan Filipenský - jednatel

PLASMAMETAL, spol. s r.o.

Tovární 917/1e, Brno-Chrlice

S Laboratoří kovů a koroze spolupracujeme již od roku 2015. S jejich pomocí se nám podařilo zjistit příčinu koroze i tak odolných materiálů jako je téměř čistý nikl a nerezový materiál 1.4305. Výzkumné zprávy jsou vždy doplněné fotografiemi, výstupy z měřicích přístrojů a popisem jednotlivých zjištění, čímž jsou i pro laika snadno srozumitelné. Na základě provedených rozborů, dokáží pracovníci Laboratoře navrhnout řešení, která vznik koroze minimalizují.

Spolupráci s Laboratoří kovů a koroze určitě doporučuji.

Jan Vojta - vedoucí OŘK

ABNER a.s.

Lanškrounská 87, Moravská Třebová